عضو شوید

Sign up now

قوانین ما


مشتری ملزم به استفاده از امکانات اینترنتی سکه و طلای ثامن مطابق با ضوابط و مقررات جاری و مقررات آینده سایت می باشد.

در صورت انصراف و اعلام کتبی مشتری و یا عدم رعایت مقررات سیستم خرید و فروش اینترنتی،مشتری از عضویت در سیستم خارج شده و سکه و طلای ثامن میتواند شناس کاربری مشتری را غیر فعال نماید.

مسئولیت حفظ و مراقبت از شناسه کاربری و کلمه عبور منحصراً بر عهده مشتری خواهد بود.

مواردی از قبیل خرابی دستگاههای کامپیوتری،خارج شدن سرور از سرویس،قطعی اینترنت و خطوط ارتباطی،رویدادهای اجتناب ناپذیر،آپدیت سایت سکه و طلای ثامن و موارد مشابه، که سکه و طلای ثامن قادر به ارائه خدمات نباشد، مسئولیتی متوجه سکه و طلای ثامن نخواهد بود.